Ka Tipu Ka Rea

Back

Nov, 2021

Ka whanake ake te rākau mātauraka
Ko tōnā pakiaka he waewae haere
Ko tōnā kaupapa he takata ora
Nau Mai.


Considering a career in the agricultural industry? Or want to try something new, like environmental management?

Lincoln Agritech Limited, in collaboration with Lincoln University, is offering two scholarships to the value of $10,000 each to whānau who are wanting to kick start their dream.

Tēnei te karaka ki a koutou e pīkoko ana ki te taiao
Karaka mai! Tono Mai!

For more information on how to apply contact Lincoln University's Te Manutaki team, email ompd@lincoln.ac.nz.

Applications close 15th December 2021.  

Ka Tipu Ka Rea